0.

-Studio grafic, web design -

audiovisual & illustration

info@significatdesign.com

Paquets

-CAT-

Els paquets per a què serveixen?

Doncs veureu, volem oferir una opció que resulti cómoda econòmicament i alhora cobrir totes les necessitats més importants.

Us podem garantir que amb aquests paquets, tindreu una molt bona imatge i marketing de la vostra empresa, tant si és de creació nova com si es tracta d'un canvi d'imatge.

-CAST-

Los paquetes para qué sirven?

Pues verá, queremos ofrecer una opción que resulte cómoda económicamente y al mismo tiempo cubrir todas las necesidades más importantes.

Os podemos garantizar que con estos paquetes, la imagen y el marketing de su empresa mejorará, ya sea de nueva creación como si se trata de un cambio de imagen.

-ENG-

packages for what purpose?

As you see, we offer an option that is both comfortable and economically important to cover all needs.

Os we can guarantee that with these packages, image and marketing your company will improve, either newly created as if it is a makeover.

Paquet nº 1

Característiques

 • 1. logotip
 • 2. targes
 • 3. paper carta
 • 4. fotos (4)
 • 5. pàg. web (fixa)
 • 6. vídeo de 0,30 minuts
 • 845,45
 • 1.024,00 € amb el 21% d'iva inclòs

Paquet nº 2

Característiques

 • 1. logotip
 • 2. targes
 • 3. paper carta
 • 4. carpeta
 • 5. fotos (6)
 • 6. web (4 pàg.)
 • 7. vídeo de 0,30 minuts + vídeo promocional
 • 1.396,00
 • 1.689,16 € amb el 21% d'iva inclòs

Paquet nº 3

Característiques

 • 1. logotip
 • 2. targes
 • 3. paper carta
 • 4. carpeta
 • 5. fotos (12)
 • 6. web (completa)
 • 7. vídeo de 0,30 minuts + vídeo promocional
 • 1.874,00
 • 2.267,54 € amb el 21% d'iva inclòs