0.

-Studio grafic, web design -

audiovisual & illustration

info@significatdesign.com

-CAT-

El vídeo és un viatge inmediat, una finestra privilegiada, un incís per la posteritat.

vídeo Del llatí video "veig", primera persona del singular del present d'indicatiu "per veure". Com a substantiu, "allò que es mostra en pantalla (televisió).

-CAST-

El vídeo es un viaje inmediato, una ventana privilegiada, un inciso para la posteridad.

vídeo Del latín video "veo", primera persona del singular del presente de indicativo de videre "para ver". Como sustantivo, "aquello que se muestra en pantalla (televisión)".

-ENG-

The video is an immediate trip, a privileged window, a subsection for posterity.

video From Latin video "I see", first person singular present indicative of videre "to see". As a noun, "that which is displayed on a (television) screen".

Valors...

que volem conquerir...

 • Fidelitat
 • Confiança
 • Personalització
 • Amistat
 • Honestedat

que volem aportar...

 • Creativitat
 • Modernitat
 • Aire Fresc
 • Emoció
 • Passió
 • Idees noves

En el sector de Multimèdia Oferim:

Vídeo Corporatiu (5:00-10:00 minuts): és una mostra explicativa de l'empresa i/o professional en el seu espai de treball, els processos de creació, fabricació, distribució, atenció al client, etc. Des de la proximitat i la transparència es transmet la filosofia de treball i s'exposen característiques com: el seu origen, la seva història, característiques dels productes, etc., en funció de cada cas.

Vídeo Promocional (0:30-1:00 minuts): acostuma a ser un espot publicitari que presenta les característiques del producte i/o servei però té com a objectiu principal cridar l'atenció de les persones a partir de plantejaments creatius molt específics en cada cas. Ofereix la possibilitat de presentar dues o tres versions de diferent durada en funció del mitjà de difusió: televisió, pàgina web pròpia, xarxes socials, projeccions, etc..

Publireportatge (1:00-5:00 minuts): és un resum audiovisual de presentacions de productes, inauguracions, esdeveniments especials, reconeixements públics, etc. Pot variar molt pel que fa a característiques i durada, però l'objectiu és destacar i difondre un/s acte/s vinculat/s a l'empresa. El seu format pot tenir algunes semblances amb el vídeo corporatiu i el vídeo promocional, en funció del cas concret i les seves necessitats.

Videoclip (2:00-6:00 minuts): permet a una cançó catapultar la seva difusió per Internet (YouTube, Vimeo, Xarxes Socials, etc.) i també la seva difusió en mitjans de comunicació. Sobretot es consideren rellevants quan es fa un plantejament de potencialitat viral.

Documental (15:00-3:00:00 minuts): és una mostra en part històrica, social, professional, personal, etc., que pot ser des d'un vídeo plenament corporatiu llarg, fins a una història amb narrativa personal, passant pel documental estàndard amb entrevistes, la recuperació històrica de documents i testimonis, etc. Si el contingut és ric i interessant, aquest pot generar un gran impacte a base d'emissions televisives, festivals de cinema, etc.

Rodatge d'esdeveniments i espectacles sencers (Rang de durada no definit): permet a un esdeveniment amplificar la seva difusió per Internet i televisió, alhora que queda històricament documentat. En la majoria de casos es filma amb muliticàmera (De 2 a 6 càmeres).