0.

-Studio grafic, web design -

audiovisual & illustration

info@significatdesign.com

Fotografia

-CAT-

La fotografia enquadra l'instant, enalteix el detall, referma la veritat.

fotografia Photo + Graphie. Del grec photo-, combinació de phos "llum" i de l'arrel bha- "brillar". De l'alemany i francès -graphie, del grec -graphia "descripció de", de graphein "escriure, expressat amb caràcters escrits, representar amb línies traçades".

-CAST-

La fotografía encuadra instante, ensalza el detalle, reafirma la verdad.

fotografía Photo + Graphy. Del griego photo-, combinación de phos "luz" y de la raíz bha- "brillar". Del alemán y francés -graphie, del griego -graphia "descripción de", de graphein "escribir, expresado con caracteres escritos, representar con líneas trazadas".

-ENG-

The picture frames instantly enhances the detail, confirms the truth.

fotografia Photo+Graphy. From Greek photo-, combination of phos "light," and the root bha- "to shine". From French and German -graphie, from Greek -graphia "description of", from graphein "write, express by written characters," earlier "to draw, represent by lines drawn,".

Valors...

que volem conquerir...

 • Fidelitat
 • Confiança
 • Tracte
 • Amistat
 • Honestedat

que volem aportar...

 • Creativitat
 • Modernitat
 • Aire Fresc
 • Estimació
 • Passió
 • Idees noves

En el sector de la fotografia Oferim:

 • Foto de producte
 • Foto esportiva
 • Foto corporativa
 • Reportatges fotogràfics

 • Restauració de fotografies
 • malmeses o antigues

 • Reproducció d'obres d'art o
 • imatges impreses

 • Venta de fotografies(quadres)
 • Timelapses