0.

-Studio grafic, web design -

audiovisual & illustration

info@significatdesign.com

contacte

Si us plau omple tots els camps.

Ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Selecciona la categoria o combinació que més t'interessi i explica o demana el que faci falta. T'enviarem un pressupost el màxim d'acotat possible.

IMPORTANT!!!
Si esculls una opció de la categoria, no podràs escollir cap tipus de Paquet.

Selecciona un tipus de Paquet. Si vols més informació sobre els paquets, consulta l'apartat Serveis.

Si ens vols explicar alguna cosa important, escriu a dins del requadre. Màxim 250 caràcters.

Filosofia

-CAT-

"Res tindrà més força que fer brillar un clar i sincer Significat"

Significat és un estudi de disseny dedicat a trobar solucions creatives per a tot tipus de producte, servei i/o marca. El nostre objectiu és analitzar els productes per identificar-ne totes les seves qualitats i així poder accentuar i particularitzar tant les seves formes com continguts. Definim el nostre treball com a: dinàmic, polit, clar, evolutiu y molt personalitzat. Estem especialitzats en: Identitat Corporativa, Naming, Publicitat, Audiovisual, Web, Fotografia, Packaging, etc. El nostre estil de treball es caracteritza per ser molt flexible i adaptable a les necessitats i recursos de cada client. A Significat ens agrada afrontar nous reptes.

-CAST-

"Nada tendrá más fuerza que hacer brillar un claro y sincero Significado"

Significat es un estudio de diseño dedicado a encontrar soluciones creativas para todo tipo de producto, servicio y / o marca. Nuestro objetivo es analizar los productos para identificar todas sus cualidades y así poder acentuar y particularizar tanto sus formas como contenidos. Definimos nuestro trabajo como: dinámico, pulido, claro, evolutivo y muy personalizado. Estamos especializados en: Identidad Corporativa, Naming, Publicidad, Audiovisual, Web, Fotografía, Packaging, etc Nuestro estilo de trabajo se caracteriza por ser muy flexible y adaptable a las necesidades y recursos de cada cliente. A Significat nos gusta afrontar nuevos retos.

-ENG-

"Nothing will make you shine more strongly and clearly sincere Meaning"

Significat is a design studio dedicated to finding creative solutions for all types of product, service and / or brand. Our aim is to analyze the products identify all its qualities and thus accentuate and particularize both its forms and contents. We define our work as: dynamic, polished, clear, and very personal evolution. We are specialized in: Corporate Identity, Naming, Advertising, Broadcasting, Web, Photography, Packaging, etc. Our working style is characterized by being very flexible and adaptable to the needs and resources of each client. Significat we like to face new challenges.